Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Obnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML Křtiny
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Abstrakt:
Práce bude řešit návrhy postupů obnovy porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML Křtiny. Navržené postupy zohlední předpokládané účinky klimatických změn a ekonomickou, ekologickou a rekreační funkci lesa.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení