Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Rozvoj výzkum a vývoje v kontextu vývoje regionů
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Výzkum a vývoj jsou určujícím faktorem konkurenceschopnosti nejen národní ekonomiky, ale také jednotlivých regionálních ekonomik.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení