Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Přímé zahraniční investice
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: Ing. Milan Damborský, Ph.D.
Abstrakt:
Přímé zahraniční investice představují jeden z klíčových faktorů determinující vývoj světové ekonomiky i jednotlivých národních a regionálních ekonomik. V souvislosti s globalizací se přímé zahraniční investice a s tím související investiční pobídky stávají stále významnějším faktorem ekonomického vývoje světové a české ekonomiky a jejích regionů.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení