Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Penetrační testy terminálu platební aplikace
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Abstrakt: Téma je vypisováno ve spolupráci s firmou SONET (sonet.cz) Úkolem v práci je pokusit se: - získat citlivá data z platebního terminálu a jeho komunikace - spustit na terminálu škodlivý kód, pozměnit platební aplikaci či její nastavení Útočník by mohl používat jakékoliv prostředky, předpokládá se, že student dostane k dispozici platební terminál pro provádění penetračních útoků.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika-- nezadáno --
B-II Inženýrská informatikaB-II-ARI Automatizace řízení a informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.