Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Penetrační testy terminálu platební aplikace
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Téma je vypisováno ve spolupráci s firmou SONET (sonet.cz) Úkolem v práci je pokusit se: - získat citlivá data z platebního terminálu a jeho komunikace - spustit na terminálu škodlivý kód, pozměnit platební aplikaci či její nastavení Útočník by mohl používat jakékoliv prostředky, předpokládá se, že student dostane k dispozici platební terminál pro provádění penetračních útoků.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-SI-EI Ekonomická informatika
B-II Inženýrská informatikaB-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.