Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Skladový systém na mobilní platformě iOS
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Pisařovic
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Bc. Petr Šťastný
Abstrakt: Cílem práce bude návrh a realizace mobilní aplikace skladového systému usnadňující evidenci skladových zásob. Systém zjednoduší a zefektivní práci zaměstnanců ve skladu. Součástí řešení bude i návrh API rozhraní sloužící k synchronizaci dat v reálném čase. Každý uživatel se bude muset před použitím aplikace autorizovat. Produkty bude možné v aplikaci jednoduše naskladnit, vyskladnit a identifikovat pouhým oskenováním čárového kódu. Majiteli a skladníkům umožní aplikace rychlý přehled o aktuálním zboží ve skladu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení