Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a Pardubic
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Abstrakt:
Souvislejší plochy s výskytem borovice lesní se na území ČR nachází v oblasti mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Tato oblast je především v posledních letech sužována dlouhotrvajícími suchy (viz. www.intersucho.cz) s výrazným poklesem hladiny spodních vod (viz www.chmi.cz - stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech), což se odráží ve zdravotním stavu borových porostů, a to přesto že je borovice na vodu nenáročnou dřevinou. S ohledem na stanovištní podmínky oblasti, jak klimatické (1.,2. lvs) tak půdní (převážně písčité) je však borovice stále vhodnou hospodářskou dřevinou. Je jen třeba zvolit správné postupy pro její obnovu a pěstování s ohledem na současné a predikované podmínky prostředí. Diplomová práce bude v dané oblasti řešit především přirozenou obnovu v porostech s různým stupněm proclonění a na volných plochách s různou přípravou půdy či ponecháním klestu apod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
LDF
PL1 Pěstění lesů I