Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a Pardubic
State of topic: approved (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Silviculture - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Summary:
Souvislejší plochy s výskytem borovice lesní se na území ČR nachází v oblasti mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Tato oblast je především v posledních letech sužována dlouhotrvajícími suchy (viz. www.intersucho.cz) s výrazným poklesem hladiny spodních vod (viz www.chmi.cz - stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech), což se odráží ve zdravotním stavu borových porostů, a to přesto že je borovice na vodu nenáročnou dřevinou. S ohledem na stanovištní podmínky oblasti, jak klimatické (1.,2. lvs) tak půdní (převážně písčité) je však borovice stále vhodnou hospodářskou dřevinou. Je jen třeba zvolit správné postupy pro její obnovu a pěstování s ohledem na současné a predikované podmínky prostředí. Diplomová práce bude v dané oblasti řešit především přirozenou obnovu v porostech s různým stupněm proclonění a na volných plochách s různou přípravou půdy či ponecháním klestu apod.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-FEN Forest Engineering
C-FE-FE Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FFWT
PL1 Silviculture