Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vícefaktorová autentizace uživatele pomocí NFC čipu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: V rámci diplomové práce bude navržen a implementován systém pro autentizaci uživatele pomocí NFC čipu, celý systém se bude skládat z několika dílčích procesů. Prvním je načtení uživatelských údajů z NFC čipu, po tomto procesu následuje ověření údajů prostřednictvím API na serveru s následným potvrzením procesu v mobilní aplikaci uživatele. Využití je typické pro operace vyžadující vícefaktorovou autentizaci prostřednictvím dvou zařízení. V tomto případě NFC čipu a mobilního telefonu. Čip je přiložen ke čtečce, která načtené údaje odešle na API, které provede nejprve ověření údajů a následně odešle dotaz na mobilní aplikaci. Pokud v aplikaci dojde k potvrzení, ze serveru se ke čtečce vrací informace o úspěšném ověření. Využití lze nalézt například u přístupových systémů.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-II Inženýrská informatika
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.