Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
V zájmové oblasti (LS Hanušovice) student provede terénní biometrická šetření v lesních porostech se zastoupením modřínu opadavého. Budou vybrány lesní porosty věku 60let a více. Terénním šetřením provede hodnocení výskytu lesnicky významných druhů hmyzu a patogenů, a vlivů abiotických faktorů (zlomy, vývraty). Vyhodnocením dat bude zjištěny limity abiotického popř. biotického prostředí pro daný druh dřeviny. Ze zjištěných biometrických dat provede základní analýzu produkce dřevní hmoty jednotlivých druhů v různých přírodních podmínkách.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení