Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Krajinářská studie vybraného modelového území
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Daniel Matějka, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Daniel Matějka, Ph.D.
Abstrakt:
Analýza a návrh cílového uspořádání vybraného území.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.