Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Sledování počtu kopií genu hrpM a talB izolátů bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí Real-time PCR
State of topic: approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Summary:
Budou navrženy systémy pro qPCR detekci Xcc nově cílené na geny hrpM a talB. Získané přístupy budou ověřeny z hlediska možného využití pro kvantifikaci počtu kopií dané sekvence genu a porovnány s dosud používaných detekčním systémem, který je založený na genu Zur.

There are no limitations of the topic