Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Summary: Cílem bakalářské práce je vyhodnotit možnosti aplikace principů green city - jednoho z adaptačních scénářů měst na klimatickou změnu. Práce bude obsahovat rešerši zaměřenou na problematiku očekávaných dopadů klimatické změny na sídla v podmínkách ČR/SR a na rozbor možných adaptačních scénářů rozvoje měst v budoucnosti. Pozornost bude dále zaměřená na vyhodnocení principů tvorby tzv. green city a jejich ověření na modelových projektech v ČR. Předmětem zájmu bude rozvoj sídelní zeleně zejména na konstrukcích a v uličním parteru.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-LSA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.