Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je vyhodnotit možnosti aplikace principů green city - jednoho z adaptačních scénářů měst na klimatickou změnu. Práce bude obsahovat rešerši zaměřenou na problematiku očekávaných dopadů klimatické změny na sídla v podmínkách ČR/SR a na rozbor možných adaptačních scénářů rozvoje měst v budoucnosti. Pozornost bude dále zaměřená na vyhodnocení principů tvorby tzv. green city a jejich ověření na modelových projektech v ČR. Předmětem zájmu bude rozvoj sídelní zeleně zejména na konstrukcích a v uličním parteru.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.