Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Nové vývojové trendy u lisů využívaných ve vinařství
State of topic: approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Summary: Cílem práce bude pojednat o rozdělení lisů využívaných ve vinařských provozech s důrazem na pneumatické lisy a jejich nejnovější technická řešení.

There are no limitations of the topic