Summary of topics offered - Department of Social Studies (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Social Studies - FRDIS
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Summary:
BP nebo i DP se bude zabývat vybranými aspekty přeshraničních vztahů a spolupráce v česko-slovenském, česko-polském nebo česko-rakouském pohraničí ve vybraném období a budou analyzovány jeho obecné a specifické aspekty (z hlediska typu spolupracujících subjektů (veřejný sektor, NGO, soukromý sektor), typu spolupráce (podle délky, druhu apod.), nebo dle využívaných dotačních titulů (fond mikroprojektů, OPPS apod.).

informace
There are no limitations of the topic