Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, LLM, Ph.D., MBA - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Abstrakt: BP nebo i DP se bude zabývat vybranými aspekty přeshraničních vztahů a spolupráce v česko-slovenském, česko-polském nebo česko-rakouském pohraničí ve vybraném období a budou analyzovány jeho obecné a specifické aspekty (z hlediska typu spolupracujících subjektů (veřejný sektor, NGO, soukromý sektor), typu spolupráce (podle délky, druhu apod.), nebo dle využívaných dotačních titulů (fond mikroprojektů, OPPS apod.).

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení