Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném období
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
Abstrakt:
DP se bude zabývat demogeografickými charakteristikami vývoje počtu studentů na veřejných VŠ v ČR v posledních cca 20 letech. Bude zkoumáno, jak se projevuje na počtu studentů (nastupujících, studujících, absolventů) obecný demografický vývoj v ČR a také počet nabízených míst ke studiu. Analýza půjde do úrovně jednotlivých fakult a na vybraných příkladech i oborů, budou zohledněny geografické aspekty i oborové aspekty vysokých škol.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení