Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Možnosti zpracování méně známých ovocných druhů
State of topic: approved (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Vypracovat rešerši na dané téma, vybrat vhodný druh, vyhodnotit kvalitu v čerstvém stavu, navrhnout zpracování (v souvislosti s vybraným druhem ovoce může být tradiční i nově introdukovaný)...Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-H Horticulture
B-H-JRPZ Quality of plant food sources

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.