Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti zpracování méně známých ovocných druhů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Dr. Ing. Anna Němcová
Abstrakt:
Vypracovat rešerši na dané téma, vybrat vhodný druh, vyhodnotit kvalitu v čerstvém stavu, navrhnout zpracování (v souvislosti s vybraným druhem ovoce může být tradiční i nově introdukovaný)...Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-Z Zahradnictví
B-Z-JRPZ Jakost rostlinných potravinových zdrojů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.