Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Vzhled mnoha rostlin se v průběhu roku významně mění, což je jedno z hlavních specifik a kritérií při jejich uplatnění v kompozici. Zaměření práce: (1) Obor ZaKA a ZKR - Kritická rešerše dané problematiky, orientovaná především na: (a) význam jednotlivých typů proměnlivosti rostlin pro zahradní a krajinářskou architekturu obecně a zvláště pak v průběhu roku, (b) podstata, metody zjišťování a způsoby vyjadřování proměnlivosti rostlin během roku (stručné základy fenologie), (c) příklady záměrného využití v ZaKA, (d) soustředění a uspořádání dostupných pramenů o fenologii vybrané skupiny rostlin, (e) u oboru ZaKA je žádoucí a u oboru ZKR nutností uskutečnit vlastní fenologická šetření. (2) Obor ZaKA: Návrh ztvárnění modelového objektu – či modelových situací – s využitím proměnlivosti dané skupiny rostlin.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-LSA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.