Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav biotechniky zeleně - ZF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
Abstrakt: Vzhled mnoha rostlin se v průběhu roku významně mění, což je jedno z hlavních specifik a kritérií při jejich uplatnění v kompozici. Zaměření práce: (1) Obor ZaKA a ZKR - Kritická rešerše dané problematiky, orientovaná především na: (a) význam jednotlivých typů proměnlivosti rostlin pro zahradní a krajinářskou architekturu obecně a zvláště pak v průběhu roku, (b) podstata, metody zjišťování a způsoby vyjadřování proměnlivosti rostlin během roku (stručné základy fenologie), (c) příklady záměrného využití v ZaKA, (d) soustředění a uspořádání dostupných pramenů o fenologii vybrané skupiny rostlin, (e) u oboru ZaKA je žádoucí a u oboru ZKR nutností uskutečnit vlastní fenologická šetření. (2) Obor ZaKA: Návrh ztvárnění modelového objektu – či modelových situací – s využitím proměnlivosti dané skupiny rostlin.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.