Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Kompoziční potenciál vybrané skupiny domácích rostlin v průběhu roku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Vzhled mnoha rostlin se v průběhu roku významně mění, což je jedno z hlavních specifik a kritérií při jejich uplatnění v kompozici. Zaměření práce: (1) Obor ZaKA a ZKR - Kritická rešerše dané problematiky, orientovaná především na: (a) význam jednotlivých typů proměnlivosti rostlin pro zahradní a krajinářskou architekturu obecně a zvláště pak v průběhu roku, (b) podstata, metody zjišťování a způsoby vyjadřování proměnlivosti rostlin během roku (stručné základy fenologie), (c) příklady záměrného využití v ZaKA, (d) soustředění a uspořádání dostupných pramenů o fenologii vybrané skupiny rostlin, (e) u oboru ZaKA je žádoucí a u oboru ZKR nutností uskutečnit vlastní fenologická šetření. (2) Obor ZaKA: Návrh ztvárnění modelového objektu – či modelových situací – s využitím proměnlivosti dané skupiny rostlin.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.