Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
State of topic:
approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:6
Proposed by:
Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je pomocí vhodně zvoleného dotazníku u vybraných lesních majetků a lesnických firem provést průzkum spokojenosti uživatelů s daným softwarem v kategoriích: uživatelská přívětivost, praktičnost, intuitivnost, funkčnost, spolehlivost, atd.

informace
There are no limitations of the topic