Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Stav témy:
schválené (Ing. Tomáš Pospíšil - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky - LDF
Max. počet študentov:
6
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je pomocí vhodně zvoleného dotazníku u vybraných lesních majetků a lesnických firem provést průzkum spokojenosti uživatelů s daným softwarem v kategoriích: uživatelská přívětivost, praktičnost, intuitivnost, funkčnost, spolehlivost, atd.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia