Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Stav tématu: schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:
6
Navrhl: Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je pomocí vhodně zvoleného dotazníku u vybraných lesních majetků a lesnických firem provést průzkum spokojenosti uživatelů s daným softwarem v kategoriích: uživatelská přívětivost, praktičnost, intuitivnost, funkčnost, spolehlivost, atd.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení