Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Současná úroveň poznání genomu druhu Capsicum
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Jana Raddová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Při zpracování tématu bude třeba prostudovat literaturu týkající se metod pro izolaci DNA a molekulárních metod při analýzách rostlinné DNA. Cílem práce bude shrnutí nejnovějších poznatků při studiu genomu Capsicum a odpovídajících molekulárních markerů, které se při studiu DNA tohoto druhu používají. Pozn.: toto téma vyžaduje dobrou znalost anglického jazyka.

There are no limitations of the topic