Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Management obnovy a plán péče historické zahrady - modelový objekt Zdounky
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce je analýza historických materiálů využitelných pro obnovu modelového objektu a vypracování doporučení pro návrh péče a management jejího provozu v současných podmínkách.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení