Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Pocket parks Brno - Židenice
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalářská práce se bude zabývat návrhem uceleného systému kapesních parků v městské části Brno - Židenice. Návrhové části bude předcházet teoretická část zabývající se řešeným tématem. Návrh bude dokladován výkresy architektonická studie, doplněn 3D modelem vybraného parku a zaměřovat se také na udržitelnost návrhu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.