Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Inovativní postupy v ochraně rostlin v rámci hydroponického pěstování zeleniny
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Summary:
Ve spolupráci s firmou, zabývající se hydroponickou produkcí zeleniny, proběhne diplomový pokus v provozu, kde se budou testovat a vyhodnocovat možnosti biologické ochrany.

There are no limitations of the topic