Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Obnova soukromé historické zahrady
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Ústav:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje tématu obnovy soukromé historické zahrady. Pro obnovu byl zvolen modelový objekt soukromé historické zahrady v Hamrech (okres Prostějov), jejíž součástí je vila z první poloviny 20. století.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení