Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Možnosti jímání a využití dešťové vody v zahradách
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Ing. Pavla Bukovská
Summary:
Bakalářská práce bude zaměřena na řešení problematiky deficitu vody jímáním dešťové vody ze střech a zpevněných ploch. V úvodu práce bude na základě literární rešerše zpracován přehled možností odvádění a jímání dešťové vody. Uvedeny budou zásady pro hospodaření s vodou vyplývající ze současně platné legislativy a zásady pro umisťování retenčních a akumulačních nádrží vycházející z technických normativních předpisů. Dále budou uvedeny možnosti využití akumulované dešťové vody, přičemž hlavní důraz bude kladen na možnost zavlažování. V samostatné kapitole bude zpracován modelový návrh využití dešťové vody pro konkrétní objekt a přilehlou zahradu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-HE Horticultural Engineering
B-HE-H Horticulture
B-LA Landscape Architecture
B-LA-LM Landscape Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.