Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Dolování znalostí z textových dat související s migrační krizí
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Abstrakt: V posledních letech je významným celosvětovým tématem migrace. Toto téma ovlivňuje řadu aspektů lidského života, jako jsou bezpečnost, politika, cestování apod. Cílem bakalářské práce je nalézt zajímavé znalosti v textových datech, která s migrací související. Zdrojem těchto dat mohou být například novinové články a komentáře čtenářů. Odhalená znalost může obsahovat například důvody obav obyvatel, názory na jednotlivé aspekty migrace či změnu postojů v čase. V průběhu bakalářské práce bude třeba určit zdroje dat, data získat a uložit, navrhnout experimenty založené zejména na strojovém učení, realizovat a vyhodnotit experimentů a interpretovat výsledky.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení