Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Ontogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Abstrakt: Dřeviny podléhají vývinu během celého svého života. Narozdíl od chronologického stárnutí, které je popsáno pouze časem (věkem), ontogenetické stárnutí charakterizuje genetický potenciál dřevin a vývin od klíčení po senescenci, jenž je kontrolován meristematickými pletivy. Je vztaženo k celkovému stavu celého těla stromu a vyjadřuje odraz vlivů různých druhů stresorů. Cílem práce je v první fázi podrobně popsat na základě metodiky Raimbaulta (2006) ontogenetický vývin vybraných druhů dřevin na morfologické a částečně fyziologické úrovni s pomocí základních dendrometrických parametrů. Stádia vývinu stromů jsou Raimbaultem (2006) mimo jiné obecně charakterizovány hrubým odhadem věkového rozpětí. Práce by měla v druhé fázi u vybraných druhů dřevin tato rozpětí ověřit či více konkretizovat. Úkolem by dále byl pokus vyjádřit akceleraci stárnutí stresovaných dřevin (rostoucích na nevhodných stanovištích) oproti dřevinám rostoucím na stanovištích relativně optimálních.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-BOTA BotanikaD-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa