Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Ontogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Summary:
Dřeviny podléhají vývinu během celého svého života. Narozdíl od chronologického stárnutí, které je popsáno pouze časem (věkem), ontogenetické stárnutí charakterizuje genetický potenciál dřevin a vývin od klíčení po senescenci, jenž je kontrolován meristematickými pletivy. Je vztaženo k celkovému stavu celého těla stromu a vyjadřuje odraz vlivů různých druhů stresorů. Cílem práce je v první fázi podrobně popsat na základě metodiky Raimbaulta (2006) ontogenetický vývin vybraných druhů dřevin na morfologické a částečně fyziologické úrovni s pomocí základních dendrometrických parametrů. Stádia vývinu stromů jsou Raimbaultem (2006) mimo jiné obecně charakterizovány hrubým odhadem věkového rozpětí. Práce by měla v druhé fázi u vybraných druhů dřevin tato rozpětí ověřit či více konkretizovat. Úkolem by dále byl pokus vyjádřit akceleraci stárnutí stresovaných dřevin (rostoucích na nevhodných stanovištích) oproti dřevinám rostoucím na stanovištích relativně optimálních.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-BOTA Botany
D-BOTA-FOPHY Forest Phytology