Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Ontogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Dřeviny podléhají vývinu během celého svého života. Narozdíl od chronologického stárnutí, které je popsáno pouze časem (věkem), ontogenetické stárnutí charakterizuje genetický potenciál dřevin a vývin od klíčení po senescenci, jenž je kontrolován meristematickými pletivy. Je vztaženo k celkovému stavu celého těla stromu a vyjadřuje odraz vlivů různých druhů stresorů. Cílem práce je v první fázi podrobně popsat na základě metodiky Raimbaulta (2006) ontogenetický vývin vybraných druhů dřevin na morfologické a částečně fyziologické úrovni s pomocí základních dendrometrických parametrů. Stádia vývinu stromů jsou Raimbaultem (2006) mimo jiné obecně charakterizovány hrubým odhadem věkového rozpětí. Práce by měla v druhé fázi u vybraných druhů dřevin tato rozpětí ověřit či více konkretizovat. Úkolem by dále byl pokus vyjádřit akceleraci stárnutí stresovaných dřevin (rostoucích na nevhodných stanovištích) oproti dřevinám rostoucím na stanovištích relativně optimálních.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-BOTA Botanika
D-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa