Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Friedensreich Hundertwasser a jeho odkaz pro současnou krajinářskou architekturu
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Viktor Filipi
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Viktor Filipi
Summary:
Bakalářská práce bude zaměřena na dílo Friedensreicha Hundertwassera a jeho přesah do současnosti. Práce bude rozdělena na část teoretickou, jejímž výsledkem bude literární rešerše a část návrhovou, ve které budou zohledněny získané informace. Modelové území pro zpracování architektonické studie bude zvoleno při konzultacích.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-LSA Landscape ArchitectureB-LSA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.