Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Architektonická studie obnovy vybraného městského prostoru
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Bakalářská práce bude zaměřena na zpracování studie obnovy městského prostoru. Práce bude rozdělena na část teoretickou, jejímž výsledkem bude stručná literární rešerše a část návrhovou, ve které budou zohledněny získané informace. Modelové území pro zpracování architektonické studie bude zvoleno při konzultacích.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-LSA Landscape ArchitectureB-LSA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.