Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Abstrakt:
Opakované šetření. Inventarizace žijících jedinců (zaměření GPS) a zhodnocení jejich základních biometrických parametrů. Vyhodnocení zdravotního stavu, vitality, asimilačního aparátu aj. Porovnání růstu dřevin v různých podmínkách (na různých souborech lesních typů), tloušťkový a výškový přírůst. Návrh managementu pro další 10 leté období včetně individuální péče o poškozené stromy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-LES Lesnictví

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.