Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Summary:
Opakované šetření. Inventarizace žijících jedinců (zaměření GPS) a zhodnocení jejich základních biometrických parametrů. Vyhodnocení zdravotního stavu, vitality, asimilačního aparátu aj. Porovnání růstu dřevin v různých podmínkách (na různých souborech lesních typů), tloušťkový a výškový přírůst. Návrh managementu pro další 10 leté období včetně individuální péče o poškozené stromy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.