Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Opakované šetření. Inventarizace žijících jedinců (zaměření GPS) a zhodnocení jejich základních biometrických parametrů. Vyhodnocení zdravotního stavu, vitality, asimilačního aparátu aj. Porovnání růstu dřevin v různých podmínkách (na různých souborech lesních typů), tloušťkový a výškový přírůst. Návrh managementu pro další 10 leté období včetně individuální péče o poškozené stromy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.