Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Abstrakt: Opakované šetření. Inventarizace žijících jedinců (zaměření GPS) a zhodnocení jejich základních biometrických parametrů. Vyhodnocení zdravotního stavu, vitality, asimilačního aparátu aj. Porovnání růstu dřevin v různých podmínkách (na různých souborech lesních typů), tloušťkový a výškový přírůst. Návrh managementu pro další 10 leté období včetně individuální péče o poškozené stromy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-LES Lesnictví-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.