Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Summary:
V dnešní době patří v České republice výmladkový způsob hospodaření (pařeziny nebo také nízký a střední les) k téměř zapomenutým formám lesa. V poslední době však roste zájem o tento způsob hospodaření a to z důvodu ochrany přírody a produkce biomasy. Bylo prokázáno, že pařezení zvyšuje biodiverzitu lesa, přičemž vliv struktury může být jeden z řídících faktorů. V posledních letech začíná být tento způsob hospodaření atraktivní pro správy zvláště chráněných území z důvodů zachování biodiverzity. Roste tedy i zájem o empiricky podložené informace o vlivu pařezení na biodiverzitu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-FOR ForestryB-FOR-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.