Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Růstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Abstrakt: V dnešní době patří v České republice výmladkový způsob hospodaření (pařeziny nebo také nízký a střední les) k téměř zapomenutým formám lesa. V poslední době však roste zájem o tento způsob hospodaření a to z důvodu ochrany přírody a produkce biomasy. Znalost empirických znalostí o růstových reakcích výmladků v reakci na jejich hustotu je jeden z faktorů pro rozhodování o obnově nízkého a středního lesa. V současné době dochází k převodům na tento tvar lesa např. na pozemcích MENDELU (ŠLP ML Křtiny), na zvláště chráněných území (NP Podyjí, CHKO Český kras), ale také u soukromých vlastníků lesa. Nabízí se tak možnost studovat toto téma na několika lokalitách.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
N-LI Lesní inženýrstvíN-LI-LI Lesní inženýrství-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.