Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Růstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Summary:
V dnešní době patří v České republice výmladkový způsob hospodaření (pařeziny nebo také nízký a střední les) k téměř zapomenutým formám lesa. V poslední době však roste zájem o tento způsob hospodaření a to z důvodu ochrany přírody a produkce biomasy. Znalost empirických znalostí o růstových reakcích výmladků v reakci na jejich hustotu je jeden z faktorů pro rozhodování o obnově nízkého a středního lesa. V současné době dochází k převodům na tento tvar lesa např. na pozemcích MENDELU (ŠLP ML Křtiny), na zvláště chráněných území (NP Podyjí, CHKO Český kras), ale také u soukromých vlastníků lesa. Nabízí se tak možnost studovat toto téma na několika lokalitách.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-FEN Forest Engineering
C-FE-FE Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.