Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Růstové odezvy výmladkového lesa na redukci počtu výmladků.
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Abstrakt: V dnešní době patří v České republice výmladkový způsob hospodaření (pařeziny nebo také nízký a střední les) k téměř zapomenutým formám lesa. V poslední době však roste zájem o tento způsob hospodaření a to z důvodu ochrany přírody a produkce biomasy. Znalost empirických znalostí o růstových reakcích výmladků v reakci na jejich hustotu je jeden z faktorů pro rozhodování o obnově nízkého a středního lesa. V současné době dochází k převodům na tento tvar lesa např. na pozemcích MENDELU (ŠLP ML Křtiny), na zvláště chráněných území (NP Podyjí, CHKO Český kras), ale také u soukromých vlastníků lesa. Nabízí se tak možnost studovat toto téma na několika lokalitách.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.