Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Marketing strategy of an IT firm
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
In the growing market of IT custom solutions for bigger projects the role of marketing and overall brand presentation and definition is important in the customer perception and even more in the employee. A thesis will contain in-depth interviews, quantitative analysis with both primary complemented with secondary data. This thesis will examine the current situation of the Czech IT market and propose actions steps for a firm that wants to attract more employees and customers.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení