Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav techniky (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Téma diplomové práce je vypisováno na podnět Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. V případě zájmu o toto téma bude jeho obsah upřesněn v součinnosti s konzultantem za ÚHÚL - Mgr. Martinem Polívkou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.