Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
• Uvádění na trh potravin s využitím hmyzího proteinu jako potraviny nového typu: návrh a rozpočet marketingové strategie
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je prozkoumat český i zahraniční trh potravin, které obsahují hmyzí protein. Cílem je zaměřit se na 6 druhů hmyzu, které jsou od 1.1.2018 nově povoleny Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2283 - Potraviny nového typu. Jedná se o tyto druhy: cvrček domácí, larvy potemníka stájového – Buffalo, cvrček krátkokřídlý, saranče stěhovavá, saranče pustinná a larvy potemníka moučného = moučný červ. Každý druh se jinak pěstuje, zpracovává a má jiné výživové hodnoty, proto je na místě porovnat plusy i minusy jednotlivých druhů. Vzhledem k faktu, že USA a zemích západní Evropy je konzumace hmyzu běžnější, budu prozkoumávat strategie uvádění potravin obsahujících hmyzí protein na trh. To zahrnuje analýzu minulých marketingových a jiných propagací, které ovlivnili obyvatele k důvěře v tyto potraviny. Po prozkoumání historických marketingových kampaní je cílem vytvořit doporučení a návrhy pro český trh včetně odhadu nákladů marketingové kampaně.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-HPS Hospodářská politika a správa
B-HPS-F Finance

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.