Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Odhady ochoty platit metodami podmíněného hodnocení
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Téma se zaměřuje na kvantifikaci ochoty platit s využitím metody podmíněného hodnocení (contingent valuation) v oblasti energetické a/nebo environmentální ekonomie. Téma vyžaduje schopnost práce s odbornou literaturou v AJ, adekvátní znalost ekonometrie a získání a vyhodnocení primárních dat.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení