Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Odhady ochoty platit metodami podmíněného hodnocení
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Abstrakt: Téma se zaměřuje na kvantifikaci ochoty platit s využitím metody podmíněného hodnocení (contingent valuation) v oblasti energetické a/nebo environmentální ekonomie. Téma vyžaduje schopnost práce s odbornou literaturou v AJ, adekvátní znalost ekonometrie a získání a vyhodnocení primárních dat.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení