Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Cenové transmise a delineace trhů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se zaměří na horizontální cenové transmise a jejich využití k delineaci trhů (produktové a geografické). Práce vyžaduje schopnost práce s odbornou literaturou v AJ a adekvátní znalost ekonometrie a práce s daty.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení