Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Meta-analýza cenových transmisí
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zaměří na zpracování meta-analýzy (resp. odhad klasifikace) empirických studií zaměřených na cenové transmise. Vhodnou oblastí jsou např. vertikální cenové transmise v produktovém řetězci ropných produktů (tzv. rockets & feathers), popř. jiné vybrané komodity. Práce vyžaduje schopnost práce s velkým množstvím odborné literatury v AJ a adekvátní znalost ekonometrie.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení